สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ออร์บิ โยโกฮะมะ

พิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมมิตซึตบิชิ มินะโตะมิไร

โยโกฮะมะ คอสโมเวิลด์

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม