สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์วรรณคดีสมัยใหม่คะนะงะวะ

โยโกฮะมะ รอยัล พาร์ค โฮเติลชิกิ เท

สวนอังกฤษโยโกฮะมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม