สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

บ้านนักการทูต

โยโกฮะมะไชน่าทาวน์

โยโกฮามะ ยูกาตะ เดอ มารีน รูจ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม