สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สถานที่เก็บส้มทะชิโระ-เอ็น

ร้านอาหารญี่ปุ่นวะทะยะ

สวนนิชิฮิระบะทะเกะ "เทศกาลดอกซากุระมัตซึตดะ" (ต้นซากุระ)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม