ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 4116
 • Keihin-Tōhoku/Negishi - Yokohama - Hikari, Kodama - [60137] Odakyu Odawara Line Local, [60446] Odakyu Odawara Line Local, [60616] Odakyu Odawara Line Local, [61536] Odakyu Odawara Line Exp., [61668] Odakyu Odawara Line Exp., [61906] Odakyu Odawara Line Exp.

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 809
 • [72888] Sotetsu Main Line Local, [73417] Sotetsu Main Line Exp., [75256] Sotetsu Main Line Rapid, [75522] Sotetsu Main Line Ltd. Exp. - [60581] Odakyu Odawara Line Local, [60603] Odakyu Odawara Line Local, [60619] Odakyu Odawara Line Local, [61482] Odakyu Odawara Line Exp., [61591] Odakyu Odawara Line Exp., [61898] Odakyu Odawara Line Exp.

เร็วที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 5597
 • [19373] JR Gotemba, [19415] JR Gotemba, [19417] JR Gotemba - [10814] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [10921] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [16699] JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid Service - Hikari, Kodama -

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 1997
 • [19373] JR Gotemba, [19415] JR Gotemba, [19417] JR Gotemba - Tōkaidō -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ