โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 1662
 • Jt - Odawara-Hakone, Odawara-Hakone Line

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 1092
 • Jt - Hakone Tozan Railway - Hakone Tozan Railway

เร็วที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 19000

ราคาถูกที่สุด

 • 2ชม45นาที
 • 3380
 • Odawara-Hakone, Odawara-Hakone Line - Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Sagami, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Rapid Exp - 空港

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ