โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 1662
 • [JT] Tōkaidō Line - Odawara-Hakone, Odawara-Hakone Line

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 1092
 • [JT] Tōkaidō Line - Hakone Tozan Railway - Hakone Tozan Railway

เร็วที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 40000

ราคาถูกที่สุด

 • 2ชม30นาที
 • 3880
 • Odawara-Hakone, Odawara-Hakone Line - JR Ueno-Tokyo -

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ