ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 1276
 • Keihin-Tōhoku/Negishi - Yokohama - - [55638] Keio Takao, [55771] Keio Takao Line Rapid, [56022] Keio Takao - [12196] Jr Chuo, [12259] Jr Chuo, [12293] Jr Chuo, [12342] Jr Chuo, [12374] Jr Chuo, [12376] Jr Chuo

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม45นาที
 • 1170
 • Route 036, Route 039 - Yokohama - [12293] Jr Chuo, [12342] Jr Chuo, [12374] Jr Chuo, [12376] Jr Chuo

เร็วที่สุด

 • 1ชม30นาที
 • 2047
 • [12154] Jr Chuo, [12299] Jr Chuo, [12348] Jr Chuo - Chūō Rapid -

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม45นาที
 • 1857
 • [12154] Jr Chuo, [12299] Jr Chuo, [12348] Jr Chuo - Chūō Rapid - Keihin-Tōhoku/Negishi, Yamanote - [154035] Tokyo Monorail Local, [195944] Tokyo Monorail Haneda Express

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ