ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 15นาที
 • 850
 • Jk, Jt

ราคาถูกที่สุด

 • 15นาที
 • 200
 • Keikyu Main Local

เร็วที่สุด

 • 15นาที
 • 230
 • Jn

ราคาถูกที่สุด

 • 45นาที
 • 220
 • 川31, 川32, 川33

เร็วที่สุด

 • 15นาที
 • 19000

ราคาถูกที่สุด

 • 30นาที
 • 336
 • Tokyu Tamagawa - - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ