ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

  • 45นาที
  • 410
  • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ