S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

  • 15นาที
  • 335
  • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ