ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 4226
 • Keihin-Tōhoku/Negishi - Yokohama - Hikari, Kodama - T

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 1387
 • Tōkaidō - T

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 4598
 • Hikari, Kodama -

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 1927
 • Tōkaidō -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ