ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 776
 • Keihin-Tōhoku/Negishi - Yokohama - [59672] Odakyu Odawara Line Local, [59963] Odakyu Odawara Line Local, [60402] Odakyu Odawara Line Local, [60406] Odakyu Odawara Line Local, [60464] Odakyu Odawara Line Local, [60465] Odakyu Odawara Line Local, [60468] Odakyu Odawara Line Local, [60483] Odakyu Odawara Line Local, [60586] Odakyu Odawara Line Local, [60587] Odakyu Odawara Line Local, [60603] Odakyu Odawara Line Local, [61265] Odakyu Odawara Line Semi-Exp., [61271] Odakyu Odawara Line Semi-Exp.

ราคาถูกที่สุด

 • 45นาที
 • 449
 • [72888] Sotetsu Main Line Local, [73417] Sotetsu Main Line Exp., [75256] Sotetsu Main Line Rapid, [75522] Sotetsu Main Line Ltd. Exp. - [59676] Odakyu Odawara Line Local, [59783] Odakyu Odawara Line Local, [60517] Odakyu Odawara Line Local, [60534] Odakyu Odawara Line Local, [60591] Odakyu Odawara Line Local, [60593] Odakyu Odawara Line Local, [60595] Odakyu Odawara Line Local, [60599] Odakyu Odawara Line Local, [60612] Odakyu Odawara Line Local, [60615] Odakyu Odawara Line Local, [60616] Odakyu Odawara Line Local, [60622] Odakyu Odawara Line Local, [61275] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP., [61278] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP., [61377] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP.

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 24000

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 769
 • [73112] Sotetsu Main Line Local, [73318] Sotetsu Main Line Local, [73343] Sotetsu Main Line Exp., [73492] Sotetsu Main Line Exp., [75377] Sotetsu Main Line Rapid - [70180] Keikyu Main Line Local, [70190] Keikyu Main Line Local, [70192] Keikyu Main Line Local, [70409] Keikyu Main Line Local, [70525] Keikyu Main Line Local, [70529] Keikyu Main Line Local, [70531] Keikyu Main Line Local, [71246] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71248] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71253] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71258] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71278] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [83131] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83177] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83181] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83183] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83187] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83188] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83192] Keikyu Main Line Ltd. Exp. - [70750] Airport-Kyuko, [70964] Airport-Kyuko, [71624] Airport-Kyuko

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ