ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 3916
 • Keihin-Tōhoku/Negishi - Yokohama - Hikari, Kodama

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 1100
 • Tōkaidō

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 4597
 • Hikari, Kodama -

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 1927
 • Tōkaidō -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ