ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

  • 15นาที
  • 16000

ราคาถูกที่สุด

  • 30นาที
  • 640
  • [63508] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local, [63918] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local, [63924] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local, [63930] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local, [63933] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local, [63936] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local, [64435] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Exp., [64594] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Exp., [64814] TOKYU TOYOKO/MINATOMIRAI LINE LTD. EXP., [64852] TOKYU TOYOKO/MINATOMIRAI LINE LTD. EXP. - [70180] Keikyu Main Line Local, [70190] Keikyu Main Line Local, [70192] Keikyu Main Line Local, [70409] Keikyu Main Line Local, [70525] Keikyu Main Line Local, [70529] Keikyu Main Line Local, [70531] Keikyu Main Line Local, [71246] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71248] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71253] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71258] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71278] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [83131] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83177] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83181] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83183] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83187] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83188] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83192] Keikyu Main Line Ltd. Exp. - [70750] Airport-Kyuko, [70964] Airport-Kyuko, [71624] Airport-Kyuko

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ