ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 693
 • Keihin-Tōhoku/Negishi - Yokohama - Route 136

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม45นาที
 • 660
 • Route 008, Route 058, Route 109, Route 148, Route 280 - - Route 039 - Route 136

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 21000

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 1430
 • Route 136 - Yokohama -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ