การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ลิยะมะ ออนเซ็น (น้ำพุร้อน) ฟุรุสะโตะ โนะ ยะโดะ
พื้นที่ใจกลาง 5

ลิยะมะ ออนเซ็น (น้ำพุร้อน) ฟุรุสะโตะ โนะ ยะโดะ

ซึตรุมะกิ ออนเซ็น (น้ำพุร้อน) โมะโตะยุ จินยะ
พื้นที่โชะนัน 19

ซึตรุมะกิ ออนเซ็น (น้ำพุร้อน) โมะโตะยุ จินยะ

สะกะมิโกะ ออนเซ็น ยุรุริ
พื้นที่ใจกลาง 1

สะกะมิโกะ ออนเซ็น ยุรุริ

ุคุโมะโตะกัน / นะนะสะวะ ออนเซ็น (ทริปน้ำพุร้อนไปกลับ)
พื้นที่ใจกลาง 5

ุคุโมะโตะกัน / นะนะสะวะ ออนเซ็น (ทริปน้ำพุร้อนไปกลับ)

เรียวกัง อะริมะ เรียวโยะ-ออนเซ็น
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 3

เรียวกัง อะริมะ เรียวโยะ-ออนเซ็น

ทะชิบะนะ ออนเซ็น ทะชิบะนะ-ยุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

ทะชิบะนะ ออนเซ็น ทะชิบะนะ-ยุ

ฟูจิโนะ ยะมะนะมิ ออนเซ็น
พื้นที่ใจกลาง 0

ฟูจิโนะ ยะมะนะมิ ออนเซ็น

ฮะดะโนะ ยุงะวะระ ออนเซ็น มันโยะ-โนะ-ยุ
พื้นที่โชะนัน 0

ฮะดะโนะ ยุงะวะระ ออนเซ็น มันโยะ-โนะ-ยุ