การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

อ่าวเอะนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 154

อ่าวเอะนะ

หาดสำหรับเล่นน้ำ (อะไรฮะมะ, โยะโคะโบะริ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 209

หาดสำหรับเล่นน้ำ (อะไรฮะมะ, โยะโคะโบะริ)

โจะงะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 39

โจะงะชิมะ

ประภาคารโจะงะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 19

ประภาคารโจะงะชิมะ

ริเวียร่า เซโวเนีย รีสอร์ท
โยโกะสุกะ· มิอุระ 9

ริเวียร่า เซโวเนีย รีสอร์ท

โมะริโตะ ไดเมียวจิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 12

โมะริโตะ ไดเมียวจิน

ศาลเจ้าชิระฮิเกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 9

ศาลเจ้าชิระฮิเกะ

ร้านมิโตมิย้อมสี (การย้อมผ้าไทโยะ-บะตะแบบดั้งเดิม)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 10

ร้านมิโตมิย้อมสี (การย้อมผ้าไทโยะ-บะตะแบบดั้งเดิม)

เกสต์เฮ้าส์มิอุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 11

เกสต์เฮ้าส์มิอุระ

โจะงะชิมะ ไซเคิลลิ่ง (มิอุระ เร้นท์-อะ-ไซเคิล)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 177

โจะงะชิมะ ไซเคิลลิ่ง (มิอุระ เร้นท์-อะ-ไซเคิล)

อาหารชาวประมง (มินชุคุ ฮะระ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 18

อาหารชาวประมง (มินชุคุ ฮะระ)

ท่าเรือฮะยะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 9

ท่าเรือฮะยะมะ

อุระริ มาเช่- ตลาดปลา-ตลาดผัก
โยโกะสุกะ· มิอุระ 13

อุระริ มาเช่- ตลาดปลา-ตลาดผัก

มิสะกิ ทูน่า
โยโกะสุกะ· มิอุระ 17

มิสะกิ ทูน่า

สวนริมทะเลเคคิว อะบุระซึตโบะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 15

สวนริมทะเลเคคิว อะบุระซึตโบะ