การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

อ่าวเอะนะ

อ่าวเอะนะ

หาดสำหรับเล่นน้ำ (อะไรฮะมะ, โยะโคะโบะริ)

หาดสำหรับเล่นน้ำ (อะไรฮะมะ, โยะโคะโบะริ)

โจะงะชิมะ

โจะงะชิมะ

ประภาคารโจะงะชิมะ

ประภาคารโจะงะชิมะ

ริเวียร่า เซโวเนีย รีสอร์ท

ริเวียร่า เซโวเนีย รีสอร์ท

โมะริโตะ ไดเมียวจิน

โมะริโตะ ไดเมียวจิน

ศาลเจ้าชิระฮิเกะ

ศาลเจ้าชิระฮิเกะ

ร้านมิโตมิย้อมสี (การย้อมผ้าไทโยะ-บะตะแบบดั้งเดิม)

ร้านมิโตมิย้อมสี (การย้อมผ้าไทโยะ-บะตะแบบดั้งเดิม)

เกสต์เฮ้าส์มิอุระ

เกสต์เฮ้าส์มิอุระ

โจะงะชิมะ ไซเคิลลิ่ง (มิอุระ เร้นท์-อะ-ไซเคิล)

โจะงะชิมะ ไซเคิลลิ่ง (มิอุระ เร้นท์-อะ-ไซเคิล)

อาหารชาวประมง (มินชุคุ ฮะระ)

อาหารชาวประมง (มินชุคุ ฮะระ)

ท่าเรือฮะยะมะ

ท่าเรือฮะยะมะ

อุระริ มาเช่- ตลาดปลา-ตลาดผัก

อุระริ มาเช่- ตลาดปลา-ตลาดผัก

มิสะกิ ทูน่า

มิสะกิ ทูน่า

สวนริมทะเลเคคิว อะบุระซึตโบะ

สวนริมทะเลเคคิว อะบุระซึตโบะ