ศูนย์บริการชุมชนอุระกะ (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน)

โยโกะสุกะ· มิอุระ 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์บริการชุมชนอุระกะจัดสรรพื้นที่และโอกาสสำหรับคนท้องถิ่นและองค์กรที่พวกเขาสามารถมีปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการและปรึกษาหารือสิ่งต่างๆร่วมกันได้ รวมถึงที่นี่ยังเป็นผู้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความรู้และการศึกษา, สุขภาพ, สวัสดิการสังคม และสนับสนุนไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรม วรรณกรรมท้องถิ่นและสารคดีของอุระกะก็ได้รับการจัดแสดงในศูนย์นี้เช่นกัน

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

7-2-1, อุระกะ, เมืองโยโกสุกะ, จังหวัดคานากาวะ

การเข้าถึง

สถานีอุระกะ บนสายไคคิว

เวลาทำการ

เปิด 8:30-21:00 (ห้องนิทรรศการปิด 17:00)

วันหยุดทำการ

ช่วงสิ้นปีและวันหยุดปีใหม่ (วันที่ 29 ธันวาคมถึงวันที่ 3 มกราคม)

รูปถ่าย

ศาลเจ้านิชิคะโนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้านิชิคะโนะ

เรือข้ามฟากวะทะชิ-บุเนะที่อุระกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

เรือข้ามฟากวะทะชิ-บุเนะที่อุระกะ

ริคุกัน ซันบาชิ (สะพานทหารบก)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ริคุกัน ซันบาชิ (สะพานทหารบก)

ศาลเจ้าฮิกะชิคะโนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าฮิกะชิคะโนะ