การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรือข้ามฟากวะทะชิ-บุเนะที่อุระกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

เรือข้ามฟากวะทะชิ-บุเนะที่อุระกะ

แหลมแคนนอนสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

แหลมแคนนอนสะกิ

ประภาคารแคนนอนสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 21

ประภาคารแคนนอนสะกิ

สวนคินุงะสะยะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 9

สวนคินุงะสะยะมะ

นากาอิซีไซด์พาร์ค - เนินเขาโซเล
โยโกะสุกะ· มิอุระ 10

นากาอิซีไซด์พาร์ค - เนินเขาโซเล

สวนทะเทชิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 36

สวนทะเทชิ

เรือข้ามฟากอ่าวโตเกียว
โยโกะสุกะ· มิอุระ 37

เรือข้ามฟากอ่าวโตเกียว

อ่างเก็บน์ำฮะชิริมิสุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

อ่างเก็บน์ำฮะชิริมิสุ

ต้นคริสมาสมิยะงะเสะ
พื้นที่ใจกลาง 18

ต้นคริสมาสมิยะงะเสะ

จุดชมวิวบนยอดเขาฮะคุซาน
พื้นที่ใจกลาง 8

จุดชมวิวบนยอดเขาฮะคุซาน

เขื่อนชิโระยะมะ
พื้นที่ใจกลาง 14

เขื่อนชิโระยะมะ

เขื่อนสะกะมิ
พื้นที่ใจกลาง 6

เขื่อนสะกะมิ

เดินป่าบนภูเขาจินบะ
พื้นที่ใจกลาง 12

เดินป่าบนภูเขาจินบะ

โอโอะยะมะ เคเบิ้ลคาร์
พื้นที่โชะนัน 21

โอโอะยะมะ เคเบิ้ลคาร์

ต้นสนบนถนนโทะไคโดะเก่า (โอะอิโสะ)
พื้นที่โชะนัน 9

ต้นสนบนถนนโทะไคโดะเก่า (โอะอิโสะ)