การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรียงลำดับโดย:
Enoshima Koya (อาหารปลาในกระท่อม)
พื้นที่โชะนัน

Enoshima Koya (อาหารปลาในกระท่อม)

ประภาคารโจะงะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ประภาคารโจะงะชิมะ

ล่องเรือในฮะยะมะ/ เอะโนะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ล่องเรือในฮะยะมะ/ เอะโนะชิมะ

สวนสาธารณะอิตสุคุชิมา ชิสเซอิ
พื้นที่ทางตะวันตก

สวนสาธารณะอิตสุคุชิมา ชิสเซอิ

เรือข้ามฟากอ่าวโตเกียว
โยโกะสุกะ· มิอุระ

เรือข้ามฟากอ่าวโตเกียว

สวนพฤกษศาสตร์โจะโตะคุอิน
พื้นที่โชะนัน

สวนพฤกษศาสตร์โจะโตะคุอิน

ล่องเรือชมแสงสีโยโกฮะมะ โมะโตะชิ (ซีบาส) - การประดับไฟ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ล่องเรือชมแสงสีโยโกฮะมะ โมะโตะชิ (ซีบาส) - การประดับไฟ

สวนป่าฮิกะชิทะคะเนะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนป่าฮิกะชิทะคะเนะ

สวนซากุระโดะเทะโคะฟุน
พื้นที่โชะนัน

สวนซากุระโดะเทะโคะฟุน

อะชิโนะโคะ สกายไลน์
พื้นที่ทางตะวันตก

อะชิโนะโคะ สกายไลน์

เซิร์ฟ วิลเลจ (สวนโชะนัน นะงิสะ)
พื้นที่โชะนัน

เซิร์ฟ วิลเลจ (สวนโชะนัน นะงิสะ)

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมินามิอาชิงาระ
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมินามิอาชิงาระ

สวนกุเมียวจิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนกุเมียวจิ

โรงแรมโอะอิโสะ ปริ้นส์
พื้นที่โชะนัน

โรงแรมโอะอิโสะ ปริ้นส์

ทะเลสาบซากะมิ
พื้นที่ใจกลาง

ทะเลสาบซากะมิ

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ

สถานี คะทะเสะ เอะโนะชิมะ บนทางรถไฟสายโอดะคิว
พื้นที่โชะนัน

สถานี คะทะเสะ เอะโนะชิมะ บนทางรถไฟสายโอดะคิว

โชะจะงะสะกิ ไคกัน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โชะจะงะสะกิ ไคกัน

541 - 558 ของ 565 ผล