การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรียงลำดับโดย:
เขตอะซึตงิชิ อะอิคะวะ (ทัศนียภาพชนบท / ภูเขาฟูจิ และ ภูเขาโอะยะมะ)
พื้นที่ใจกลาง

เขตอะซึตงิชิ อะอิคะวะ (ทัศนียภาพชนบท / ภูเขาฟูจิ และ ภูเขาโอะยะมะ)

หาดซูชิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

หาดซูชิ

แม่น้ำคะตะบิระ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

แม่น้ำคะตะบิระ

ริมฝั่งแม่น้ำ (แม่น้ำสะกะมิในเมืองอะซึตงิ)
พื้นที่ใจกลาง

ริมฝั่งแม่น้ำ (แม่น้ำสะกะมิในเมืองอะซึตงิ)

ล่องเรือในโออิโซะ/ เอะโนะชิมะ
พื้นที่โชะนัน

ล่องเรือในโออิโซะ/ เอะโนะชิมะ

ร้านอาหาร DIEGO BY THE RIVER
พื้นที่โชะนัน

ร้านอาหาร DIEGO BY THE RIVER

รถบัส โรงเก็บของอิฐแดง บุระริ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

รถบัส โรงเก็บของอิฐแดง บุระริ

สวนพฤกษศาสตร์โจะโตะคุอิน
พื้นที่โชะนัน

สวนพฤกษศาสตร์โจะโตะคุอิน

น้ำพุมาอิมาอิ
พื้นที่โชะนัน

น้ำพุมาอิมาอิ

สวนเรียนรู้ธรรมชาติป่า โยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนเรียนรู้ธรรมชาติป่า โยโกฮะมะ

ซากปรักหักพังสถานที่เกิดของคินทาโร และหินที่คินทาโรเล่น
พื้นที่ทางตะวันตก

ซากปรักหักพังสถานที่เกิดของคินทาโร และหินที่คินทาโรเล่น

สะพานโอะงุระและเพลิดเพลินกับการชมสายน้ำในแม่น้ำสะกะมิ
พื้นที่ใจกลาง

สะพานโอะงุระและเพลิดเพลินกับการชมสายน้ำในแม่น้ำสะกะมิ

สวนดอกคาเมลเลียฮิมุโระ
พื้นที่โชะนัน

สวนดอกคาเมลเลียฮิมุโระ

ภูเขาเน็นบุตซึต
พื้นที่โชะนัน

ภูเขาเน็นบุตซึต

สวนซากุระโดะเทะโคะฟุน
พื้นที่โชะนัน

สวนซากุระโดะเทะโคะฟุน

สกาย ครูส
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สกาย ครูส

มิโฮะ โนะ มัตซึตบะระ (ป่าสนมิโฮะ)
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

มิโฮะ โนะ มัตซึตบะระ (ป่าสนมิโฮะ)

ฟาร์มสตรอเบอร์รี่คะทะโนะ
พื้นที่โชะนัน

ฟาร์มสตรอเบอร์รี่คะทะโนะ

1 - 18 ของ 565 ผล