การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ร้านขายชาจีนโดยเฉพาะ

ร้านขายชาจีนโดยเฉพาะ

เอะโนะคิเท

เอะโนะคิเท

พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮะมะ

พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮะมะ

โยโกฮะมะไชน่าทาวน์

โยโกฮะมะไชน่าทาวน์

อาหารชาวประมง (มินชุคุ ฮะระ)

อาหารชาวประมง (มินชุคุ ฮะระ)

เนื้อย่าง Kamakurayama

เนื้อย่าง Kamakurayama

ฮะชิโนะกิ คามาคุระ โชะจิน เรียวริแท้

ฮะชิโนะกิ คามาคุระ โชะจิน เรียวริแท้

ท่าเรือฮะยะมะ

ท่าเรือฮะยะมะ

ตลาดซุคะนะโกสโสะ

ตลาดซุคะนะโกสโสะ

อุระริ มาเช่- ตลาดปลา-ตลาดผัก

อุระริ มาเช่- ตลาดปลา-ตลาดผัก

มิสะกิ ทูน่า

มิสะกิ ทูน่า

สวนผลไม้โอะอิโซะ/เก็บส้มมิกัน

สวนผลไม้โอะอิโซะ/เก็บส้มมิกัน

ชิงิทะซึตอัน

ชิงิทะซึตอัน

ซัตซึตมะยะ ฮอนเท็น (เรียนทำซูชิ)

ซัตซึตมะยะ ฮอนเท็น (เรียนทำซูชิ)

ท่าเรือมะนะซุรุ

ท่าเรือมะนะซุรุ