การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

โรงแรมโอะอิโสะ ปริ้นส์
พื้นที่โชะนัน 1

โรงแรมโอะอิโสะ ปริ้นส์

โรงแรมฮาโกเนะโคเงะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

โรงแรมฮาโกเนะโคเงะ

ศูนย์หมู่บ้านโชนัน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ศูนย์หมู่บ้านโชนัน

ฮาโกเนะ เต็นท์ บาร์
พื้นที่ทางตะวันตก 1

ฮาโกเนะ เต็นท์ บาร์

โทอุกะคุโบ
พื้นที่โชะนัน 0

โทอุกะคุโบ