การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ุคุโมะโตะกัน / นะนะสะวะ ออนเซ็น (ทริปน้ำพุร้อนไปกลับ)
พื้นที่ใจกลาง 8

ุคุโมะโตะกัน / นะนะสะวะ ออนเซ็น (ทริปน้ำพุร้อนไปกลับ)

โฮะอุคะเอ็น
พื้นที่ทางตะวันตก 4

โฮะอุคะเอ็น

มิโดะริ โนะ คิวคามาคุระ / อะโอะเนะ แคมป์ไซด์
พื้นที่ใจกลาง 13

มิโดะริ โนะ คิวคามาคุระ / อะโอะเนะ แคมป์ไซด์

JN Family
พื้นที่ใจกลาง 0

JN Family

โอดะวะระ มันโยะ-โนะ-ยุ
พื้นที่ทางตะวันตก 9

โอดะวะระ มันโยะ-โนะ-ยุ

เรียวกัง อะริมะ เรียวโยะ-ออนเซ็น
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 4

เรียวกัง อะริมะ เรียวโยะ-ออนเซ็น

น้ำพุร้อนชิระคุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 12

น้ำพุร้อนชิระคุ

น้ำพุร้อนเซ็นโงะคุฮะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 9

น้ำพุร้อนเซ็นโงะคุฮะระ

โรงแรมกรีน พลาซ่า ฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

โรงแรมกรีน พลาซ่า ฮะโกะเนะ

สกาย สปา โยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 3

สกาย สปา โยโกฮะมะ

โรงแรมวอชิงตัน โยโกฮะมะ ซากุระงิโชะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

โรงแรมวอชิงตัน โยโกฮะมะ ซากุระงิโชะ

โรงแรมแคนนอนสะกิ เคคิว
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

โรงแรมแคนนอนสะกิ เคคิว

โรงแรมลากูน่า
พื้นที่โชะนัน 0

โรงแรมลากูน่า

ฮะดะโนะ ยุงะวะระ ออนเซ็น มันโยะ-โนะ-ยุ
พื้นที่โชะนัน 0

ฮะดะโนะ ยุงะวะระ ออนเซ็น มันโยะ-โนะ-ยุ

เดอะ พรินส์ ฮะโกะเนะ ทะเลสาบอะชิโนะโกะ
พื้นที่ทางตะวันตก 5

เดอะ พรินส์ ฮะโกะเนะ ทะเลสาบอะชิโนะโกะ