โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
โรงงานหลักยะมะยะสุ ฮะเนะโอะ

โรงงานหลักยะมะยะสุ ฮะเนะโอะ

โอดะวะระในพื้นที่สะกะมิได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอาหารอร่อยมาตั้งแต่โบราณกาล ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมอันยอดเยี่ยม โอดะวะระเต็มไปด้วยขุมทรัพย์ของอาหารทะเลที่สดใหม่จากทะเลใกล้เคียง เปิดให้บริการในเมืองที่มีอาหารอันโอชะแห่งนี้ คือ ร้านยะมะยะสุ ร้านค้าที่อุทิศตัวให้กับปลาตากแห้ง ที่มีรสชาติอันดีเยี่ยม มาตั้งแต่ปี 1863

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ศาลเจ้าคาวาวะ

ศาลเจ้าคาวาวะ

พื้นที่โชะนัน
พิพิธภัณฑ์นิโนะมิยะ-โชะ ฟุทะมิ

พิพิธภัณฑ์นิโนะมิยะ-โชะ ฟุทะมิ

พื้นที่โชะนัน
การตกปลาโดยใช้อวนที่ อุเมะซะวะ ไคกัน

การตกปลาโดยใช้อวนที่ อุเมะซะวะ ไคกัน

พื้นที่โชะนัน
ศาลเจ้าอะซุมะ

ศาลเจ้าอะซุมะ

พื้นที่โชะนัน