โรงงานหลักยะมะยะสุ ฮะเนะโอะ

พื้นที่ทางตะวันตก 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

โอดะวะระในพื้นที่สะกะมิได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอาหารอร่อยมาตั้งแต่โบราณกาล ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมอันยอดเยี่ยม โอดะวะระเต็มไปด้วยขุมทรัพย์ของอาหารทะเลที่สดใหม่จากทะเลใกล้เคียง เปิดให้บริการในเมืองที่มีอาหารอันโอชะแห่งนี้ คือ ร้านยะมะยะสุ ร้านค้าที่อุทิศตัวให้กับปลาตากแห้ง ที่มีรสชาติอันดีเยี่ยม มาตั้งแต่ปี 1863

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

510 ฮะเนะโอะ, โอดะวะระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

รูปถ่าย

ศาลเจ้าคาวาวะ
พื้นที่โชะนัน

ศาลเจ้าคาวาวะ

พิพิธภัณฑ์นิโนะมิยะ-โชะ ฟุทะมิ
พื้นที่โชะนัน

พิพิธภัณฑ์นิโนะมิยะ-โชะ ฟุทะมิ

การตกปลาโดยใช้อวนที่ อุเมะซะวะ ไคกัน
พื้นที่โชะนัน

การตกปลาโดยใช้อวนที่ อุเมะซะวะ ไคกัน

ศาลเจ้าอะซุมะ
พื้นที่โชะนัน

ศาลเจ้าอะซุมะ