การตกปลาโดยใช้อวนที่ อุเมะซะวะ ไคกัน

พื้นที่โชะนัน 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

คุณสามารถสัมผัสกับประสบการณ์การตกปลา โปรดติดต่อสมาคมนักท่องเที่ยวนิโนะมิยะล่วงหน้า (0463-73-1208)

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

195-22, ยะมะนิชิ, นิโนะมิยะ-โชะ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเจอาร์ โทะไคโดะ สถานีนิโนะมิยะ

ค่าใช้จ่าย

ครั้งละ 40,000 เยน·สองครั้ง 70,000 เยน

รูปถ่าย

ศาลเจ้าอะซุมะ
พื้นที่โชะนัน

ศาลเจ้าอะซุมะ

สวนอะซุมะยะมะ
พื้นที่โชะนัน

สวนอะซุมะยะมะ

นิโน-ยะ (สมาคมการท่องเที่ยวนิโนมิยะ)
พื้นที่โชะนัน

นิโน-ยะ (สมาคมการท่องเที่ยวนิโนมิยะ)

รูปปั้นกระต่ายแก้ว
พื้นที่โชะนัน

รูปปั้นกระต่ายแก้ว