ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
หลุมฝังศพของมินะโมะโตะโนะ โยะริโตะโมะ

หลุมฝังศพของมินะโมะโตะโนะ โยะริโตะโมะ

2-5, นิชิ-โงะมอน, คามาคุระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น
Map of หลุมฝังศพของมินะโมะโตะโนะ โยะริโตะโมะ
  • เอะโนะชิมะ・คามาคุระ ฟรีพาส , พาสคามาคุระ-เอะโนะชิมะ +5

ตั้งอยู่กึ่งกลางของภูเขาโอะคุระ รายล้อมด้วยกำแพงหิน ได้รับการเสนอชื่อในการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก ในชื่อ ซาก Hokke-do

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

 ศาลเจ้าชิราฮาตะจินจา(นิชิ-มิคะโดะ)

ศาลเจ้าชิราฮาตะจินจา(นิชิ-มิคะโดะ)

คามาคุระ
ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน

คามาคุระ
พิทธภัณฑ์คามาคุระ โคะคุโฮกัน

พิทธภัณฑ์คามาคุระ โคะคุโฮกัน

คามาคุระ
ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

คามาคุระ