หลุมฝังศพของมินะโมะโตะโนะ โยะริโตะโมะ

โยโกะสุกะ· มิอุระ 15นาที

Photos Provided by photolibery

ข้อมูลทั่วไป

ตั้งอยู่กึ่งกลางของภูเขาโอะคุระ รายล้อมด้วยกำแพงหิน ได้รับการเสนอชื่อในการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก ในชื่อ ซาก Hokke-do

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2-5, นิชิ-โงะมอน, คามาคุระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

 ศาลเจ้าชิราฮาตะจินจา (เมืองคามาคุระ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าชิราฮาตะจินจา (เมืองคามาคุระ)

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน

พิทธภัณฑ์คามาคุระ โคะคุโฮกัน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

พิทธภัณฑ์คามาคุระ โคะคุโฮกัน

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ