Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Di tích lịch sử Hokke-do  ( Mộ của Minamoto no Yoritomo )

Di tích lịch sử Hokke-do ( Mộ của Minamoto no Yoritomo )

2-5, Nishi-gomon, thành phố Kamakura, tỉnh Kanagawa
Map of Di tích lịch sử Hokke-do  ( Mộ của Minamoto no Yoritomo )
Người ta nói rằng có một ngôi chùa bằng đá vốn là lăng mộ của Minamoto no Yoritomo gần tàn tích Hokkedo (lăng mộ) và tàn tích của Hokkedo cũng được tìm thấy gần đó. Chúng được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia.

Thông tin cần thiết

Giá

Miễn phí

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Đền Shirahata(Nishi-Mikado)   image

Đền Shirahata(Nishi-Mikado)

Kamakura
Đền Egara Tenjin image

Đền Egara Tenjin

Kamakura
Bảo tàng Kamakura Kokuhoukan image

Bảo tàng Kamakura Kokuhoukan

Kamakura
Đền Tsurugaoka Hachimangu image

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Kamakura