วัดโทะคุโจะอิน (พระพุทธรูปขนาดใหญ่)

พื้นที่ทางตะวันตก 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

วัดโทะคุโจะอินและเมืองปราสาทของโอดะวะระ ได้ทิ้งร่องรอยไว้ในประวัติศาสตร์ "Enmei Jizo Bosatsu (จิโซะ อายุยืน)" หรือที่เรียกกันว่า "หลวงพ่อโตแห่งโอดะวะระ" ได้ประดิษฐานอยู่ในวัดแห่งนี้

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

3-13-11, ฮอนโชะ, โอดะวะระ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

จากสถานีโอดะวะระ รถไฟสายโอดะคิว / สายเจอาร์ โทะไคโดะ, ขึ้นรถเมล์ที่ไปฮะโกะเนะ ลงรถที่ฮอนโชะ แล้วเดินอีก 2 นาที

เวลาทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

วันหยุดทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

ถนนคะมะโบะโคะ ในโอดะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก

ถนนคะมะโบะโคะ ในโอดะวะระ

ศูนย์แลกเปลี่ยนการดำรงชีวิต โอดะวะระ อินน์
พื้นที่ทางตะวันตก

ศูนย์แลกเปลี่ยนการดำรงชีวิต โอดะวะระ อินน์

คะโงะเซะอิ
พื้นที่ทางตะวันตก

คะโงะเซะอิ

ร้านกิโมโน ยะมะดะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ร้านกิโมโน ยะมะดะ