สวนพระราชวังอิมพีเรียลตะวันออก

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงประตูทางทิศตะวันออกของพระราชวังอิมพีเรียล เป็นสวนที่งดงามและเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมมาตั้งแต่ปี 1968

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-1 ชิโยะดะ-คุ, โตเกียว

การเข้าถึง

เดิน 5 นาที จากสถานีโอะเทะมะชิ ทางออก C13a / รถไฟโตเกียวสายโทะไซ สถานีทะเคะบะชิ ทางออก 1a

เวลาทำการ

เวลาเปิดทำการขึ้นอยู่กับฤดูกาล จำเป็นต้องมีการยืนยัน

วันหยุดทำการ

เวลาเปิดทำการขึ้นอยู่กับฤดูกาล จำเป็นต้องมีการยืนยัน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

อุทยานแห่งชาติโคะเคียวไงเอ็น
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 2

อุทยานแห่งชาติโคะเคียวไงเอ็น

นิฮอนบะชิ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 0

นิฮอนบะชิ

รูปปั้นไซโงะ ทะคะโมะริ (สวนอุเอะโนะ)
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 6

รูปปั้นไซโงะ ทะคะโมะริ (สวนอุเอะโนะ)

โตเกียว ทาวเวอร์
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 0

โตเกียว ทาวเวอร์