ซากปราสาทเท็นโทะคุจิ สะนะดะ

พื้นที่โชะนัน 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

เท็นโทะคุจิสร้างขึ้นจากซากปราสาทซะนะดะ ซึ่งเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นโดย Yoshitada Sanada ผู้ที่ต่อสู้ในสงครามอิชิบะชิยะมะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

72 สะนะดะ, ฮิรัตซึตคะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเจอาร์ โทะไคโดะ สถานีฮิรัตซึตกะ

รูปถ่าย

สวนซึตคะโคะชิ ทุมุลัส
พื้นที่โชะนัน

สวนซึตคะโคะชิ ทุมุลัส

ทางเดินทสึรุมาคิ อะจิไซ
พื้นที่โชะนัน

ทางเดินทสึรุมาคิ อะจิไซ

สวนน้ำคานาเมะ
พื้นที่โชะนัน

สวนน้ำคานาเมะ

โคโบะ โนะ ซาโตะ-ยุ
พื้นที่โชะนัน

โคโบะ โนะ ซาโตะ-ยุ