ทางเดินทสึรุมาคิ อะจิไซ

พื้นที่โชะนัน 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ทางเดินทสึรุมาคิ อะจิไซ (Tsurumaki Ajisai Walkway) เป็นทางเดินที่เต็มไปด้วยต้นไฮเดรนเยียที่สวยงาม ตั้งอยู่ห่างจากสถานีทสึรุมาคิ ออนเซ็นไปประมาณ 20 นาทีด้วยการเดิน ดอกไฮเดรนเยียหลากสีสันที่อยู่ริมทางเดินโดดเด่นตัดกับท้องทุ่งสีเขียวในฤดูฝน

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ซึรุมาคิ, ฮาดะโนะ-ชิ, คานะกะวะ-เก็น

การเข้าถึง

เดิน 20 นาทีจากสถานีซึรุมาคิ-ออนเซ็น สายโอดะคิว

รูปถ่าย

ซากปราสาทเท็นโทะคุจิ สะนะดะ
พื้นที่โชะนัน

ซากปราสาทเท็นโทะคุจิ สะนะดะ

โคโบะ โนะ ซาโตะ-ยุ
พื้นที่โชะนัน

โคโบะ โนะ ซาโตะ-ยุ

สุซุกะวะ ค่อยโนะโบะริ มัตซึตริ
พื้นที่โชะนัน

สุซุกะวะ ค่อยโนะโบะริ มัตซึตริ

ซึตรุมะกิ ออนเซ็น (น้ำพุร้อน) โมะโตะยุ จินยะ
พื้นที่โชะนัน

ซึตรุมะกิ ออนเซ็น (น้ำพุร้อน) โมะโตะยุ จินยะ