ข้อมูลทั่วไป

อนุสาวรีย์หินของศาลเจ้าทะคะคุ จินจา (Takaku Jinja)ที่ตั้งอยู่ทางขวามือของประตูโทริ เป็นอนุสาวรีย์ของโยะริมิชิ โตะคุงะวะ และป้ายศาลเจ้าหลักมีลายมือเขียนอันงดงาม สุเคนโนะริ คะบะยะมะ กล่าวกันว่าในสมัยเอโดะ เจ้าเมืองที่มาประชุมจะลงจากม้าเพือไปบูชาที่นี่

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2-9-47 โคะมะ, โอะอิโสะ-มะชิ, นะคะ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโชะนัน-ชินจุกุ, สายโทะไคโดะ สถานีโอะอิโสะ

รูปถ่าย

บ่อน้ำเคโช อิโดะ
พื้นที่โชะนัน

บ่อน้ำเคโช อิโดะ

เคโช-ซาคะ มะซึ-นามิคิ (เนินเคโชที่เรียงรายด้วยต้นสน)
พื้นที่โชะนัน

เคโช-ซาคะ มะซึ-นามิคิ (เนินเคโชที่เรียงรายด้วยต้นสน)

สถานีรักษาการณ์เคียวกาตะ มิตซุเคะ
พื้นที่โชะนัน

สถานีรักษาการณ์เคียวกาตะ มิตซุเคะ

โยะอุโคะคุจิโอะอุเกะซึตโบะ (Youkokujiouketsubo)
พื้นที่โชะนัน

โยะอุโคะคุจิโอะอุเกะซึตโบะ (Youkokujiouketsubo)