ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
วัดทะคะกุ

วัดทะคะกุ

อนุสาวรีย์หินของศาลเจ้าทะคะคุ จินจา (Takaku Jinja)ที่ตั้งอยู่ทางขวามือของประตูโทริ เป็นอนุสาวรีย์ของโยะริมิชิ โตะคุงะวะ และป้ายศาลเจ้าหลักมีลายมือเขียนอันงดงาม สุเคนโนะริ คะบะยะมะ กล่าวกันว่าในสมัยเอโดะ เจ้าเมืองที่มาประชุมจะลงจากม้าเพือไปบูชาที่นี่

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สายโชะนัน-ชินจุกุ, สายโทะไคโดะ สถานีโอะอิโสะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

บ่อน้ำเคโช อิโดะ

บ่อน้ำเคโช อิโดะ

โออิโสะ
เคโช-ซาคะ มะซึ-นามิคิ (เนินเคโชที่เรียงรายด้วยต้นสน)

เคโช-ซาคะ มะซึ-นามิคิ (เนินเคโชที่เรียงรายด้วยต้นสน)

โออิโสะ
สถานีรักษาการณ์เคียวกาตะ มิตซุเคะ

สถานีรักษาการณ์เคียวกาตะ มิตซุเคะ

ฮิราสึกะ
โยะอุโคะคุจิโอะอุเกะซึตโบะ (Youkokujiouketsubo)

โยะอุโคะคุจิโอะอุเกะซึตโบะ (Youkokujiouketsubo)

โออิโสะ