Đền Takaku

Khu vực Shonan 15phút

Tổng quan

Bia tưởng niệm bằng đá phía bên phải cổng vòm torii cao lớn ở đền Takaku là của lãnh chúa Yorimichi Tokugawa. Trên tấm biển của chính điện là bản viết tay tuyệt đẹp của Sukenori Kabayama. Tương truyền rằng trong thời kỳ Edo, vị lãnh chúa đã xuống ngựa để cầu nguyện ở đây.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

2-9-47 Koma, thị trấn Oiso, huyện Naka, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Tuyến Shonan-Shinjuku, tuyến Tokaido, ga Oiso

Hình ảnh

Giếng Kesho Ido
Khu vực Shonan

Giếng Kesho Ido

Kesho-zaka Matsu-namiki(Đồi Kesho phủ thông)
Khu vực Shonan

Kesho-zaka Matsu-namiki(Đồi Kesho phủ thông)

Khu trạm gác Kyogata Mitsuke
Khu vực Shonan

Khu trạm gác Kyogata Mitsuke

Youkokujiouketsubo
Khu vực Shonan

Youkokujiouketsubo