Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Đền Takaku

Đền Takaku

Oiso

Bia tưởng niệm bằng đá phía bên phải cổng vòm torii cao lớn ở đền Takaku là của lãnh chúa Yorimichi Tokugawa. Trên tấm biển của chính điện là bản viết tay tuyệt đẹp của Sukenori Kabayama. Tương truyền rằng trong thời kỳ Edo, vị lãnh chúa đã xuống ngựa để cầu nguyện ở đây.

Thông tin cần thiết

Đường đến

Tuyến Shonan-Shinjuku, tuyến Tokaido, ga Oiso

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Dù lượn ở Hiratsuka (Công viên Blue Air)

Dù lượn ở Hiratsuka (Công viên Blue Air)

Sagamihara
Giếng Kewai Ido

Giếng Kewai Ido

Oiso
Kewai-zaka Matsu-namiki(Đồi Kewai phủ thông)

Kewai-zaka Matsu-namiki(Đồi Kewai phủ thông)

Oiso
Khu trạm gác Kyogata Mitsuke

Khu trạm gác Kyogata Mitsuke

Hiratsuka