สวนสีเขียวเนินเขาโบราณทะชิบะนะ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

สวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรักษาและใช้ประโยชน์จากสถานที่ทางประวัติศาสตร์ อิเสะยะมะได คันกะ ซึ่งมีอายุ 1000 ปี ในเดือนเมษายน ปี 2008 (เฮเซ 20) และเปิดให้ประชาชนเข้าชมในเดือนกรกฎาคมของปีเดียวกัน ใต้ดินของสวนแห่งนี้ยังคงมีคลังสินค้าของ Tachibana Gunga ในสมัยนารา / เฮอัน ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

423-1 อะสะ อิเสะยะมะได, ชิโทะเสะ, ทะคัตซึต-คุ, คาวาสะกิ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเจอาร์ นัมบุ สถานีมุสะชิ-ชินโจะ

รูปถ่าย

ศาลเจ้าทะชิบะนะและหลุมฝังศพโบราณฟูจิมิได
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ศาลเจ้าทะชิบะนะและหลุมฝังศพโบราณฟูจิมิได

ทะชิบะนะ ออนเซ็น ทะชิบะนะ-ยุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ทะชิบะนะ ออนเซ็น ทะชิบะนะ-ยุ

ชิโบะคุชิ มิดเด็น
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ชิโบะคุชิ มิดเด็น

ทางเดินเอะงะวะ เสเสะระงิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ทางเดินเอะงะวะ เสเสะระงิ