ทางเดินเอะงะวะ เสเสะระงิ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ทางเดินเอะงะวะ เซเซะระงิ แบ่งออกเป็น 8 โซน ประกอบด้วยพันธุ์ไม้และหินธรรมชาติ พร้อมด้วยลำธารที่ไหลไปตามทางเดิน พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

4-5 ชินโจะ, นะคะฮะระ-คุ ~ 1-35 อิดะ, คาวาสะกิ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

เสายจอาร์ นัมบะ สถานีมุสะชิ-ชินโจะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย