Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
อาคารสุนะยะมะ แคนนอน-โดะ

อาคารสุนะยะมะ แคนนอน-โดะ

เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ‘โอะบิโทะเกะ เดะระ’ ตั้งอยู่ที่ระเบียงชมวิวใกล้กับทางแยกฟะซิสะวะ ชิ บนทางหลวงหมายเลข 467 รูปภาพโดยศูนย์แลกเปลี่ยนฟูจิสะวะ

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ
  • ต้องคอนเฟิร์ม

ระยะเวลา : 15นาที

วันหยุดทำการ ต้องคอนเฟิร์ม
ค่าใช้จ่าย ฟรี
การเข้าถึง สถานีฟูจิสะวะ รถไฟสายเจอาร์ โทะไคโดะ
สถานที่ที่มีให้บริการ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สะพานฟูจิสะวะ

สะพานฟูจิสะวะ

พื้นที่โชะนัน
สมาคมผู้ประกอบการฟูจิซาวะ-ชุคุ

สมาคมผู้ประกอบการฟูจิซาวะ-ชุคุ

พื้นที่โชะนัน
ศาลเจ้าฟุนะดะมะ

ศาลเจ้าฟุนะดะมะ

พื้นที่โชะนัน
ศาลเจ้ายะคุ

ศาลเจ้ายะคุ

พื้นที่โชะนัน

รูปถ่าย