สะพานฟูจิสะวะ

พื้นที่โชะนัน15นาที

รายละเอียด

สะพานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทอดตัวเหนือแม่น้ำซะไก ใกล้ๆ กับ 'ฟูจิสะวะ-ชุคุ' ซึ่งเคยเป็นโพสต์ทาวน์อันดับที่หกบนถนน 'โทะไคโดะ' บริเวณนี้มีวัดและศาลเจ้ามากมาย และยังมีคลังสินค้าและร้านค้าอีกด้วย

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ฮอน-โชะ, ฟูจิสะวะ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

อาคารสุนะยะมะ แคนนอน-โดะ

อาคารสุนะยะมะ แคนนอน-โดะ

จิสะวะ ชุคุ โคะอุริว-กัน

จิสะวะ ชุคุ โคะอุริว-กัน

ศาลเจ้าฟุนะดะมะ

ศาลเจ้าฟุนะดะมะ

วัดแคนโน-อิน

วัดแคนโน-อิน