เส้นทางแสวงบุญน้ำพุธรรมชาติ (น้ำพุธรรมชาติแห่งโคะโบะ)

พื้นที่โชะนัน 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

ทัวร์เที่ยวชมน้ำพุธรรมชาติในเมืองฮะดะโนะ เป็นที่นิยมในฐานะแบรนด์น้ำพุธรรมชาติในท้องถิ่น ได้รับรางวัลจากการแข่งขันที่สนับสนุนโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-31 ไทชินโชะ, ฮะดะโนะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีฮะดะโนะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

เมซาน เซ็นเตอร์
พื้นที่โชะนัน

เมซาน เซ็นเตอร์

เทพเจ้าแห่งโชคทั้งเจ็ด เมะงุริ
พื้นที่โชะนัน

เทพเจ้าแห่งโชคทั้งเจ็ด เมะงุริ

สวนอิมาอิซุมิ เมอิสุอิ ซากุระ(ต้นซากุระ)
พื้นที่โชะนัน

สวนอิมาอิซุมิ เมอิสุอิ ซากุระ(ต้นซากุระ)

สวนอิไมซุมิโฮะทะรุ
พื้นที่โชะนัน

สวนอิไมซุมิโฮะทะรุ