ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ร้านอาหารบ้านโบราณนะรุเสะ

ร้านอาหารบ้านโบราณนะรุเสะ

2 โคเมะ-32-1 เทบิโระ, คามาคุระ-ชิ, คานากาวะ-เค็น
Map of ร้านอาหารบ้านโบราณนะรุเสะ
  • xd486255.html.xdomain.jp (ภาษาญี่ปุ่น)
  • เอะโนะชิมะ・คามาคุระ ฟรีพาส , เอะโนะชิมะวันเดย์พาสปอร์ต +4

นะรุเสะ คือบ้านญี่ปุ่นโบราณแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่คามะคุระ เป็นบ้านแบบฉบับญี่ปุ่นดั้งเดิมที่มีหลังคาทำจากฟางข้าว ที่นี่ถูกปรับปรุงให้เป็นร้านอาหารวิถีไคเซกิ ด้วยตัวอาคารถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยเอโดะตอนปลายจนถึงช่วงฮิเมจิตอนต้นทำให้กลิ่นอายของยุคสมัยโบราณและความเก่าแก่ดั้งเดิมยังคงอยู่ คุณสามารถลิ้มรสผักสดที่ปลูกในท้องถิ่นพื้นที่คามะคุระและอาหารทะเลได้ที่นี่

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ 12:00 - 20:00 น. ※ ต้องจองล่วงหน้า 4 วัน (4 คนขึ้นไป), 1 กลุ่มต่อวัน
ช่วงเวลา

1ชม

วันหยุดทำการ ไม่เป็นปกติ
ค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่ 3,700 เยน

การเข้าถึง

จากสถานี JR โอฟุนะ โดยรถบัส ※ขึ้นรถบัสเอโนะเด็นที่มุ่งหน้าสู่เอะโนะชิมะ ลงที่ป้าย 'คุซาระ ดาอิชิ' และเดินต่อ 1 นาที ※ขึ้นรถบัสไคคิวที่มุ่งหน้าสู่เอะโนะชิมะ ลงที่ป้าย 'คุซาระ ดาอิชิ อิริกุชิ' และเดินต่อ 7 นาที ※ขึ้นรถไฟรางเดียวโชนัน ลงที่ 'นิชิคามะคุระ' และเดินต่อ 10 นาที

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

Le choux

Le choux

คามาคุระ
ต้นซากุระของภูเขาคามาคุระ(ต้นซากุระ)

ต้นซากุระของภูเขาคามาคุระ(ต้นซากุระ)

คามาคุระ
ร้านชะโนะโคะ ร้านขายวะกะชิ (ขนมหวานญี่ปุ่น)

ร้านชะโนะโคะ ร้านขายวะกะชิ (ขนมหวานญี่ปุ่น)

คามาคุระ
ต้นไม้ที่โทะเร เซลโคะวะ

ต้นไม้ที่โทะเร เซลโคะวะ

คามาคุระ