โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ร้านอาหารบ้านโบราณนะรุเสะ

ร้านอาหารบ้านโบราณนะรุเสะ

นะรุเสะ คือบ้านญี่ปุ่นโบราณแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่คามะคุระ เป็นบ้านแบบฉบับญี่ปุ่นดั้งเดิมที่มีหลังคาทำจากฟางข้าว ที่นี่ถูกปรับปรุงให้เป็นร้านอาหารวิถีไคเซกิ ด้วยตัวอาคารถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยเอโดะตอนปลายจนถึงช่วงฮิเมจิตอนต้นทำให้กลิ่นอายของยุคสมัยโบราณและความเก่าแก่ดั้งเดิมยังคงอยู่ คุณสามารถลิ้มรสผักสดที่ปลูกในท้องถิ่นพื้นที่คามะคุระและอาหารทะเลได้ที่นี่

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

12:00~20:00 ※จำเป็นต้องจองล่วงหน้า ขั้นต่ำ 4 คน

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาทำการของการให้บริการการความสะดวกต่างๆ
ระยะเวลา

1ชม

วันหยุดทำการ ไม่เป็นปกติ
ค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 3,700 เยน
การเข้าถึง

จากสถานี JR โอฟุนะ โดยรถบัส ※ขึ้นรถบัสเอโนะเด็นที่มุ่งหน้าสู่เอะโนะชิมะ ลงที่ป้าย 'คุซาระ ดาอิชิ' และเดินต่อ 1 นาที ※ขึ้นรถบัสไคคิวที่มุ่งหน้าสู่เอะโนะชิมะ ลงที่ป้าย 'คุซาระ ดาอิชิ อิริกุชิ' และเดินต่อ 7 นาที ※ขึ้นรถไฟรางเดียวโชนัน ลงที่ 'นิชิคามะคุระ' และเดินต่อ 10 นาที

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

Le choux

Le choux

30 โยโกะสุกะ· มิอุระ
ต้นซากุระของภูเขาคามาคุระ(ต้นซากุระ)

ต้นซากุระของภูเขาคามาคุระ(ต้นซากุระ)

60 โยโกะสุกะ· มิอุระ
ร้านชะโนะโคะ ร้านขายวะกะชิ (ขนมหวานญี่ปุ่น)

ร้านชะโนะโคะ ร้านขายวะกะชิ (ขนมหวานญี่ปุ่น)

15 โยโกะสุกะ· มิอุระ
ต้นไม้ที่โทะเร เซลโคะวะ

ต้นไม้ที่โทะเร เซลโคะวะ

15 โยโกะสุกะ· มิอุระ