ข้อมูลทั่วไป

ตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัย ตรงทางเข้าสู่เส้นทางเดินป่าเท็น'เอ็น

รูปถ่าย

วัดเมเงะซึต-อิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดเมเงะซึต-อิน

ระเบียงชมวิวโชะเจียวเค็น
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ระเบียงชมวิวโชะเจียวเค็น

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ โยะ โชะเม คูปอง
โยโกะสุกะ· มิอุระ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ โยะ โชะเม

วัดไดฮอนซาน เอ็นงะคุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดไดฮอนซาน เอ็นงะคุ-จิ