ศาลเจ้าชิราฮาตะจินจา (เมืองคามาคุระ)

โยโกะสุกะ· มิอุระ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

เป็นที่กล่าวกันว่าโอคูระ ซึ่งเป็นพื้นที่ทางฟากตะวันออกของศาลเจ้าซูรูกาโอกะ ฮาชิมังกุ เป็นสถานที่ซึ่งมินาโมโตะ โน โยริโตโมะเริ่มต้นการเป็นโชกุน ที่มุมด้านตะวันออกของพื้นที่ซึ่งอยู่สูงขึ้นไปบนภูเขาโอคูระครึ่งทางเป็นที่ฝังศพของโยริโตโมะ ตรงเชิงบันไดที่นำไปสู่สุสานเป็นที่ตั้งของวัดฮ็อกเคโดะในศาสนาพุทธ ภายในเป็นศาลเจ้าชิราฮาตะจินจาซึ่งมีโยริโตโมะประดิษฐานอยู่ นอกจากเป็นที่ฝังศพของโยริโตโมะแล้ว ฮ็อกเคโดะยังเป็นสถานที่ซึ่งซาเนโตโมะไปอธิษฐานและอุทิศเพลงให้แก่ชิราฮาตะจินจาในตอนที่เขาถูกวาดะโจมตี

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2-1-24, นิชิมิคาโดะ, เมืองคามาคูระ, คานากาวา

รูปถ่าย

หลุมฝังศพของมินะโมะโตะโนะ โยะริโตะโมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

หลุมฝังศพของมินะโมะโตะโนะ โยะริโตะโมะ

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน

พิทธภัณฑ์คามาคุระ โคะคุโฮกัน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

พิทธภัณฑ์คามาคุระ โคะคุโฮกัน

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ