โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
 ศาลเจ้าชิราฮาตะจินจา (เมืองคามาคุระ)

ศาลเจ้าชิราฮาตะจินจา (เมืองคามาคุระ)

เป็นที่กล่าวกันว่าโอคูระ ซึ่งเป็นพื้นที่ทางฟากตะวันออกของศาลเจ้าซูรูกาโอกะ ฮาชิมังกุ เป็นสถานที่ซึ่งมินาโมโตะ โน โยริโตโมะเริ่มต้นการเป็นโชกุน ที่มุมด้านตะวันออกของพื้นที่ซึ่งอยู่สูงขึ้นไปบนภูเขาโอคูระครึ่งทางเป็นที่ฝังศพของโยริโตโมะ ตรงเชิงบันไดที่นำไปสู่สุสานเป็นที่ตั้งของวัดฮ็อกเคโดะในศาสนาพุทธ ภายในเป็นศาลเจ้าชิราฮาตะจินจาซึ่งมีโยริโตโมะประดิษฐานอยู่ นอกจากเป็นที่ฝังศพของโยริโตโมะแล้ว ฮ็อกเคโดะยังเป็นสถานที่ซึ่งซาเนโตโมะไปอธิษฐานและอุทิศเพลงให้แก่ชิราฮาตะจินจาในตอนที่เขาถูกวาดะโจมตี

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

หลุมฝังศพของมินะโมะโตะโนะ โยะริโตะโมะ

หลุมฝังศพของมินะโมะโตะโนะ โยะริโตะโมะ

โยโกะสุกะ· มิอุระ
ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน

โยโกะสุกะ· มิอุระ
พิทธภัณฑ์คามาคุระ โคะคุโฮกัน

พิทธภัณฑ์คามาคุระ โคะคุโฮกัน

โยโกะสุกะ· มิอุระ
ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

โยโกะสุกะ· มิอุระ