ถนนสะอุซาน (ถนน 1000) สะกะมิได

พื้นที่ใจกลาง30นาที

รายละเอียด

ถนนสะอุซาน (ถนน 1000) สะกะมิไดเป็นย่านช็อปปิ้งที่มีร้านค้ามากมาย มีชื่อว่า 1000 (สะอุซาน) เพราะเขตนี้มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร โปรดหยุดแวะชมหากคุณอยู่ในพื้นที่

ข้อมูลรายละเอียด

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีโอดะคิว-สะกะมิฮะระ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

สวีท เอค

สวีท เอค

สมาคมอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ทะมะโงะ ไคโดะ อะสะมิโซะ

สมาคมอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ทะมะโงะ ไคโดะ อะสะมิโซะ

เทศกาลดอกซากุระที่ค่ายทหารสหรัฐอเมริกา ซะมะ(ต้นซากุระ)

เทศกาลดอกซากุระที่ค่ายทหารสหรัฐอเมริกา ซะมะ(ต้นซากุระ)

สวนคะนิงะสะวะ

สวนคะนิงะสะวะ