โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
เพอรรี่ พาร์ค และอาคารอนุสรณ์เพอรรี่

เพอรรี่ พาร์ค และอาคารอนุสรณ์เพอรรี่

สวนที่ระลึกถึงการเทียบท่าของเรือเพอร์รี่ และยังมีอนุสาวรีย์ เพอร์รี่ แลนด์ดิ้ และอาคารอนุสรณ์ ซึ่งจัดแสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์และภาพสามมิติของเรือเพอร์รี่

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ
  • สวน: 24 ชั่วโมง

  • อาคารอนุสรณ์: 9: 00 ~ 16: 30

ระยะเวลา : 30นาที

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

สายเคคิว สถานีเคคิว คุริฮะมะ หรือ สายเจอาร์ โยโกสุกะ สถานีคุริฮะมะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ร้าน Cainz โยโกสุกะ คุริฮะมะ

ร้าน Cainz โยโกสุกะ คุริฮะมะ

โยโกะสุกะ· มิอุระ
คูุริฮะมะสวนดอกไม้

คูุริฮะมะสวนดอกไม้

โยโกะสุกะ· มิอุระ
ท่าเรือคุริฮะมะ

ท่าเรือคุริฮะมะ

โยโกะสุกะ· มิอุระ
อ่าวโตเกียวท่าเรือล่อง

อ่าวโตเกียวท่าเรือล่อง

โยโกะสุกะ· มิอุระ