ของดีของอร่อยแห่งโอะยะมะ: เต้าหู้ / ชิชินะเบะ

พื้นที่โชะนัน 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

ที่พักแรมที่คุณสามารถลิ้มลองเมนูเต้าหู้และชิชิ-นะเบะ อันมีชื่อเสียง

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โคะมะ ซานโดะ, โอยะมะ, อิเสะฮะระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีอิเสะฮะระ

รูปถ่าย

เส้นทางโคะมะ ซานโดะ
พื้นที่โชะนัน

เส้นทางโคะมะ ซานโดะ

เทศกาลเต้าหู้โอะยะมะ  (งานต่างๆ ในโอะยะมะ)
พื้นที่โชะนัน

เทศกาลเต้าหู้โอะยะมะ (งานต่างๆ ในโอะยะมะ)

น้ำตกโมะโตะทะกิ "น้ำตกฟุโดะ-ทะกิ"
พื้นที่โชะนัน

น้ำตกโมะโตะทะกิ "น้ำตกฟุโดะ-ทะกิ"

โระอุเบ็ง มันจุ
พื้นที่โชะนัน

โระอุเบ็ง มันจุ