ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
เส้นทางโคะมะ ซานโดะ

เส้นทางโคะมะ ซานโดะ

สองข้างทางระหว่างทางเดินจากสถานีรถบัสไปยังสถานีเคเบิล เรียงรายไปด้วยที่พักและร้านขายของที่ระลึก

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

ช่วงเวลา

30นาที

วันหยุดทำการ ต้องคอนเฟิร์ม
ค่าใช้จ่าย

ราคาแตกต่างหลากหลาย

การเข้าถึง ป้ายรถเมล์โอยามะ (ป้ายสุดท้าย)

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ของดีของอร่อยแห่งโอะยะมะ: เต้าหู้ / ชิชินะเบะ

ของดีของอร่อยแห่งโอะยะมะ: เต้าหู้ / ชิชินะเบะ

อิเซะฮะระ
เทศกาลเต้าหู้โอะยะมะ  (งานต่างๆ ในโอะยะมะ)

เทศกาลเต้าหู้โอะยะมะ (งานต่างๆ ในโอะยะมะ)

อิเซะฮะระ
โอยามะ มันจู ฮอนโปะ เรียวเบ็น

โอยามะ มันจู ฮอนโปะ เรียวเบ็น

อิเซะฮะระ
น้ำตกโมะโตะทะกิ "น้ำตกฟุโดะ-ทะกิ"

น้ำตกโมะโตะทะกิ "น้ำตกฟุโดะ-ทะกิ"

อิเซะฮะระ