เส้นทางโคะมะ ซานโดะ

พื้นที่โชะนัน 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

เส้นทางโคะมะ ซานโดะ จะนำไปสู่สถานีโอะอิวะเกะ ที่ซึ่งเป็นจุดหยุดของโอะยะมะเคเบิ้ลคาร์

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

574, โอะยะมะ, อิเสะฮะระ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีโอยะมะ-เดะระ รถเคเบิ้ลคาร์ โอะยะมะ

เวลาทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

วันหยุดทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

ค่าใช้จ่าย

ราคาแตกต่างหลากหลาย

รูปถ่าย

ของดีของอร่อยแห่งโอะยะมะ: เต้าหู้ / ชิชินะเบะ
พื้นที่โชะนัน

ของดีของอร่อยแห่งโอะยะมะ: เต้าหู้ / ชิชินะเบะ

เทศกาลเต้าหู้โอะยะมะ  (งานต่างๆ ในโอะยะมะ)
พื้นที่โชะนัน

เทศกาลเต้าหู้โอะยะมะ (งานต่างๆ ในโอะยะมะ)

โระอุเบ็ง มันจุ
พื้นที่โชะนัน

โระอุเบ็ง มันจุ

น้ำตกโมะโตะทะกิ "น้ำตกฟุโดะ-ทะกิ"
พื้นที่โชะนัน

น้ำตกโมะโตะทะกิ "น้ำตกฟุโดะ-ทะกิ"