เทศกาลโคมไฟโอยามะ (เอะ-โทโระ มัตสึริ)

พื้นที่โชะนัน 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

โทโระคือโคมไฟญี่ปุ่นโบราณ เมื่อฤดูร้อนมาเยือนที่เมืองอิเซฮาระแห่งภูเขาโอยามะ พวกเขาจะประดับประดาด้วยเอะ-โทโระ (โคมไฟกระดาษ) และจุดไฟสว่างรอบภูเขา กระเช้าไฟฟ้าโอยามะจะให้บริการตอนกลางคืนเช่นเดียวกัน และคุณยังสามารถสัมผัสประสบการณ์การชมวิวยามค่ำคืนจากศาลเจ้าโอยามะ-อาฟุริ จินจาอันศักดิ์สิทธิ์

เที่ยวกลางคืนในคานากาว่า

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

บริเวณป้ายรถเมล์สถานีโอยามะไปยังชิโมะ-ชะแห่งศาลเจ้าโอยามะ อาฟุริ

การเข้าถึง

นั่งรถบัสประมาณ 30 นาทีจากสถานีอิเซฮาระบนสายโอดะคิว โอดาวะระ

รูปถ่าย

ศาลเจ้าโอโอะยะมะ อะฟุริ
พื้นที่โชะนัน

ศาลเจ้าโอโอะยะมะ อะฟุริ

ชิงิริ โนะ โระคุทะคิ (น้ำตกแห่งคำมั่นสัญญา)
พื้นที่โชะนัน

ชิงิริ โนะ โระคุทะคิ (น้ำตกแห่งคำมั่นสัญญา)

น้ำตกนิจุ
พื้นที่โชะนัน

น้ำตกนิจุ

เมะโอะโตะ-ซุกิ (ต้นสนคู่รัก)
พื้นที่โชะนัน

เมะโอะโตะ-ซุกิ (ต้นสนคู่รัก)