ศาลเจ้าโอโอะยะมะ อะฟุริ

พื้นที่โชะนัน 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

ศาลเจ้าโบราณที่กล่าวกันว่าสร้างขึ้นเมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว ศาลเจ้ามีชื่อเสียงว่าเป็นศาลเจ้าสำหรับอธิษฐานขอฝน และเป็นที่เคารพสักการะของนายพลทหารหลายคน การแสวงบุญที่ภูเขาโอโอะยะมะได้รับความนิยมในสมัยเอโดะ ในปี 2016 การแสวงบุญนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น วิวที่มองจากศาลเจ้าอะฟุรินี้ได้รับดาวมิชลินสองดวง

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

355 โอะยะมะ อิเสะฮะระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

เวลาทำการ

ขึ้นอยู่กับเวลาเปิดทำการของเคเบิ้ลคาร์

วันหยุดทำการ

เปิดทุกวัน

รูปถ่าย

เทศกาลโคมไฟโอยามะ (เอะ-โทโระ มัตสึริ)
พื้นที่โชะนัน

เทศกาลโคมไฟโอยามะ (เอะ-โทโระ มัตสึริ)

ชิงิริ โนะ โระคุทะคิ (น้ำตกแห่งคำมั่นสัญญา)
พื้นที่โชะนัน

ชิงิริ โนะ โระคุทะคิ (น้ำตกแห่งคำมั่นสัญญา)

น้ำตกนิจุ
พื้นที่โชะนัน

น้ำตกนิจุ

เมะโอะโตะ-ซุกิ (ต้นสนคู่รัก)
พื้นที่โชะนัน

เมะโอะโตะ-ซุกิ (ต้นสนคู่รัก)