ข้อมูลทั่วไป

รีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของโอะอิโสะ (Oiso) มีสระว่ายน้ำอยู่ 10 ประเภท ซึ่งรวมถึงสระว่ายน้ำที่มีเครื่องว่ายน้ำทวนกระแส 1 รอบเท่ากับ 600 เมตร สระว่ายน้ำที่มีคลื่นเหมือนในทะเล สระสำหรับดำน้ำ และสไลด์น้ำ เป็นต้น

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

546 โคะคุฟุ-ฮอนโงะอุ, โอะอิโสะ-มะชิ, นะคะ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโชะนัน-ชินจุกุ, สายโทะไคโดะ สถานีโอะอิโสะ

เวลาทำการ

9:00- 17:00 น. (ต้นเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนกันยายน)

ค่าใช้จ่าย

(พาสหนึ่งวัน) ผู้ใหญ่: ¥ 3800, นักเรียนมัธยม: ¥ 2600, นักเรียนประถมศึกษา / ผู้สูงอายุ (65 ขึ้นไป): ¥ 2100, เด็กเล็ก: ¥ 1100 (ฟรีในเดือนกรกฎาคม)

รูปถ่าย

โรงแรมโอะอิโสะ ปริ้นส์
พื้นที่โชะนัน

โรงแรมโอะอิโสะ ปริ้นส์

เทอร์มอล สปา S.WAVE
พื้นที่โชะนัน

เทอร์มอล สปา S.WAVE

อดีตบ้านพักของ โยะชิดะ ชิเงะรุ
พื้นที่โชะนัน

อดีตบ้านพักของ โยะชิดะ ชิเงะรุ

โอะอิโสะ เคียวโดะชิเรียวกัน
พื้นที่โชะนัน

โอะอิโสะ เคียวโดะชิเรียวกัน