โอะอิโสะ เคียวโดะชิเรียวกัน

พื้นที่โชะนัน 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ที่โอะอิโสะ เคียวโดะชิเรียวกัน คุณสามารถชื่นชมทั้ง 4 งานนิทรรศการถาวรที่บอกเล่าเรื่องราวทางสถาปัตยกรรม, ประวัติศาสตร์, ประเพณพื้นบ้าน และธรรมชาติของโอะอิโสะ และพื้นที่โดยรอบ รวมถึงยังมีนิทรรศการพิเศษ/นิทรรศการชั่วคราวที่วางแผนล่วงหน้าที่จะจัด 3-5 ครั้งต่อปี

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

446-1 นิชิโคะอิโซะ, โอะอิโสะ-มาชิ, นาคะ-กัน, คานากาวะ-เค็น

การเข้าถึง

ลงที่สถานีโอะอิโสะ สาย JR โทไคโดะ เดินต่อประมาณ 30 นาที (2 กิโลเมตร) ขึ้นรถบัสที่มุ่งหน้าสู่สถานีนิโนะมิยะ/สถานีโคะซุ/โชอุนัน โอะอิโสะ จุอุทะคุ ลงที่สวนชิโรยามะ และเดินต่อ 5 นาที

เวลาทำการ

9.00 น. - 17.00 น. (เปิดเข้าชมรอบสุดท้าย 16.40 น.)

วันหยุดทำการ

วันจันทร์, วันที่ 1 ของทุกเดือน และช่วงวันหยุดปีใหม่ (วันที่ 29 ธันวาคม - 4 มกราคม)

ค่าใช้จ่าย

ฟรี (ในบางนิทรรศการอาจจะมีค่าเข้าชม)

รูปถ่าย

สวนโออิโสะโจะยะมะ
พื้นที่โชะนัน

สวนโออิโสะโจะยะมะ

พื้นที่อดีตบ้านพักมิตซุย
พื้นที่โชะนัน

พื้นที่อดีตบ้านพักมิตซุย

อดีตบ้านพักของ โยะชิดะ ชิเงะรุ
พื้นที่โชะนัน

อดีตบ้านพักของ โยะชิดะ ชิเงะรุ

หาดยาวโอะอิโซะ
พื้นที่โชะนัน

หาดยาวโอะอิโซะ